× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ LLM

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubelskie Laboratorium Medyczne

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

81-742-88-28
Platanowa 7
20-826 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1